การประชุมคณะนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับประเทศ

สพฐ.โดย ศนฐ. จัดประชุมคณะนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ โรงเเรม อะเดรียติคพาเลซ  กรุงเทพ  ระหว่างวันที่ 16 -17,18 - 19 พฤษภาคม 2559
วันที่ 16 -17พฤษภาคม 2559 (รุ่นที่ ๑ ภาคใต้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนบน   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนล่าง ) จำนวน 508 คน
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2559 (รุ่นที่ ๒ ภาคกลาง  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออก) จำนวน 474 คน  
ć
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
19 พ.ค. 2559 21:48
Ċ
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
20 พ.ค. 2559 17:12