ผลงานวิดิทัศน์ โรงเรียนดีประจำตำบล

วิดีโอ YouTube

โรงเรียนวัดเกษตรชลธี "ข้าวเกษตรชลธี"

วิดีโอ YouTube


นำร่องโครงการโรงเรียนประชารัฐ

วิดีโอ YouTube


โรงเรียนวัดคลองสวนนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ

วิดีโอ YouTube

ประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐ