VTR นำเสนอการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบลระดับภูมิภาค 9 จุด

ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร 2 “มหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016
(Lower North Region Deetambon Academics & Future Careers Exhibition 2016) At Montarey Resort 25-26 July 2016

วิดีโอ YouTube


  ภาคตะวันออก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 สีสันตะวันออกโรงเรียนดีประจำตำบล 2559 THE EASTERN PART DEETAMBON SYMPOSIUM 2016

วิดีโอ YouTube


การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559“โรงเรียนดีประจำตำบล สร้างคน สร้างงาน วางพื้นฐานสู่อาชีพ”ภาคเหนือ(ตอนบน) วันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2559  ณ คุ้มภูคำ    จังหวัด เชียงใหม่

https://drive.google.com/file/d/0B_ok8bn9XyaIU2Z3WXR0QXRDSU0/view?usp=sharing